Ubezpieczenie mieszkania: większość mieszkań w Polsce jest ubezpieczona

Polacy są coraz bardziej świadomi zalet ubezpieczenia domu, czy mieszkania. Ubezpieczenie mieszkania przede wszystkim chroni nasze cztery kąty przed pożar lub zalaniem.  Co najczęściej podlega ochroni ubezpieczeniowej? Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Jak podkreśla Adam Łoziak, wiceprezes Uniqa Polska: „ ponad 73 proc. Polaków ubezpiecza swoje mieszkania i domy”. Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć należący do nas dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

 

Co najczęściej oferują zakłady ubezpieczeń? 

W Polsce coraz więcej osób uświadamia sobie ile zagrożeń  czyha na nas w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Wystarczy pęknięcie małej rurki, by zalać mieszkanie nie tylko swoje ale i sąsiadów.  O wtedy? Musimy doprowadzić do porządku nie  tylko swoje lokum, ale również mieszkania  sąsiada. Sumy jakie musimy wydać na remont mogą opiewać nawet na kilka tysięcy złotych. Biorąc pod uwag roczną  składkę ubezpieczenia mieszkania, która oscyluje w okolicach 100 zł., nie ma się chyba nad czym zastanawiać.

Zakłady ubezpieczeń  oferują różnego rodzaju polisy, które różnią się między sobą pod różnymi względami.  W zależności od konkretnych ofert na naszym rynku w pierwszym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęta jest jego utrata na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży z włamaniem lub rabunku a w drugim zniszczenie, uszkodzenie lub utrata powstała przeważnie na skutek takich zdarzeń losowych jak ogień, zalanie, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, grad, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi i innych mniej prawdopodobnych jak np. uderzenie w nasz dom statku powietrznego. Polisy gwarantują wypłatę ubezpieczenia wówczas, gdy wystąpi szkoda wskutek m.in. pożaru, huraganu, kradzieży lub zalania. W zależności od potrzeb można ubezpieczyć dom jeszcze będący w budowie, czy domek letniskowy. Zakłady ubezpieczeń często też „ dorzucają” do polis  assistance – czyli pomoc różnego rodzaju  specjalistów (np. hydraulika, szklarza, elektryka) , którzy w nagłych sytuacjach przejadą i pomogą domownikom w kłopotach.

Jakie ryzyka nam zagrażają?

Ubezpieczenie mieszkania to ochrona naszego majątku przed  zniszczeniem, uszkodzeniem czy innym uszczerbkiem majątkowym.  Najczęściej polisy chroniące nasze domy zawierają listę zdarzeń,(zagrożeń) jakie mogą powstać po naszej stronie. Będą to takie m.in. takie zdarzenia  jak:

  1. Wystąpienie rozmaitych zdarzeń losowych takich jak pożar, gradobicie, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź, lawina, zapadanie się ziemi i szereg innych niespodziewanych zdarzeń;
  2. włamanie a następnie kradzież mienia ruchomego znajdującego się w naszym domu czy mieszkaniu;
  3. Kradzież mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy;
  4. Dewastacji należącego do nas domu, mieszkania i innego należącego do nas mienia.

Kiedy zakład nie wypłaci odszkodowania?

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie  mieszkania nie zawsze gwarantuje wypłatę odszkodowania . Firmy ubezpieczeniowe  chroniąc się bowiem przed nadużyciami ze strony osób ubezpieczonych i próbami wyłudzenia odszkodowania, wyłączają swoją odpowiedzialność w różnych sytuacjach. Są to takie sytuacje, kiedy pracownicy zakładów ubezpieczeń stwierdzą, że   szkody powstają w wyniku celowej, umyślnej działalności. Dotyczy to działań podejmowanych zarówno przez ubezpieczonego, jak i przez osoby znajdujące się z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Komentarze (1) -

  • Barbara

    2016-11-28 15:41:50 | Odpowiedź

    Ja sobie wzięła, polisę na "Olrisku" i mam święty spokój. I co ważne - juz z niej skorzystałam, jak zalało mi kuchnie..Wink. Na szczęście nie zalało gabinetu dentystycznego, który znajduje się pod moim mieszkaniem!  Nawet nie chcę myse, "co by było gdyby..."

Dodaj komentarz

Loading