Karta EKUZ - komu jest potrzebna?

EKUZ jest dokumentem potwierdzającym, że mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki karcie, przebywając na terenie państw członkowskich możemy skorzystać z opieki medycznej na takich samych warunkach co osoby ubezpieczone mieszkające w danym kraju.

Dla kogo EKUZ?

Dokument może zostać wydany osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Dokument ten mogą więc wyrobić: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,  rolnicy, emeryci, renciści, osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jak i członkowie rodzin osób ubezpieczonych, osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe, osoby, które posiadają  prywatną umowę z NFZ.

Korzystając z karty jesteś na takich samych prawach co obywatele państw do którego przyjechałeś

W związku z tym musisz pamiętać, że w państwie w którym dopłaca się do opieki medycznej, ty również będziesz musiał do tej opieki dopłacić. To nie wszystko - w niektórych krajach członkowskich (np. we  Francji, czy Belgii)  nawet jeśli przedstawimy dokument,  najpierw musimy zapłacić za  leczenie, a dopiero w późniejszym czasie otrzymamy zwrot kosztów.

EKUZ – zakres ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa zawiera: podstawową opiekę medyczną, opiekę specjalistyczną i szpitalną, leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia - jeśli jesteś osobą przewlekle chorą warto przed wyjazdem sprawdzić, czy lek, który stosujemy znajduje się na liście refundacyjnej w państwie które planuje odwiedzić. Ponadto EKUZ zapewnia  opiekę dentystyczną i protetyczną oraz środki zaopatrzenia ortopedycznego, karta nie ma również określonych górnych kosztów leczenia. Jednak ten rodzaj ubezpieczenia nie zawiera w zakresie ochrony kosztów leczenia w prywatnych zakładach opieki medycznej, i co ważne  - nie pokrywa też kosztów transportu medycznego, a te jak wiadomo wiążą się z bardzo wysokimi kosztami. Mając przykład pechowych turystów z ubiegłych lat – warto wziąć pod uwagę opcję dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia turystycznego.

W jakich państwach korzystamy z karty?

Dokument pouważania nas do korzystania z opieki medycznej w państwach które należą  do UE, a także w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

Jak otrzymać kartę

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek osobiście, za pomocą poczty, bądź za pomocą Internetu. Składając wniosek osobiście, kartę możemy dostać praktycznie od ręki bez większych problemów. Jeśli natomiast wysyłamy wniosek pocztą, musimy zaznaczyć sposób odbioru dokumentu. Odbierając kartę osobiście, legitymujemy się dowodem osobistym, jeśli zaś kartę mają odebrać osoby trzecie – musimy wystawić stosowne upoważnienie do odbioru, które zawierać będzie nasze dane wraz z numerem dowodu osobistego. Decydując się na wysłanie wniosku online, składamy wniosek, który znaleźć możemy na stronie www.nfz.gov. Wniosek wybieramy ze względu na pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką, inny dłuższy pobyt czasowy, lub też na pobyt związany z wyjazdem do pracy. Wypełniony i podpisany wniosek możemy zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ; wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP; lub złożyć  go osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Szczegóły dotyczące korzystania z EKUZ, sposobów uzyskania pomocy lekarskiej, a także wykaz punktów konsultacyjnych, w których można uzyskać dodatkowe informacje znajdziemy się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do kiedy jest ważna EKUZ?

Musimy pamiętać, że karta przestaje mieć ważność w momencie, kiedy utracimy prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych. Prawo do korzystania ze świadczeń kończy się po upływie 30 dni od momentu rozwiązania umowy o pracę, utraty statusu rolnika, zakończenia działalności gospodarczej, zawieszenia tej działalności, utraty statusu osoby bezrobotnej, utraty świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli rozwiążemy z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia również tracimy prawa związane z posiadaniem EKUZ.     

Dodaj komentarz

Loading