Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

Dla większości z nas basen kojarzy się z aktywnie i beztrosko spędzonym czasem. Niestety czasami zdarzają się przykre sytuacje, kiedy z powodu różnych wydarzeń doznamy szkód w postaci utraty zdrowia. Na basenie bowiem nie trudno o pośliźnięcie się i upadek skutkującym bolesnym stłuczeniem, zwichnięciem, czy złamaniem kończyn. Czy należy nam się wówczas odszkodowanie? Jeśli tak -  to jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie? Oto kilka wskazówek.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na pływalni ponosi jej właściciel

Czyli osoba prowadząca, działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu pływalni klientom. Podstawę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Zgodnie z art. 415 k.c. osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Do powstania odpowiedzialności za szkodę niezbędne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, czyli zdarzenia, które polega  na zawinionym działaniu bądź zaniechaniu, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem.

 Poszkodowany udowadnia winę

Należy  pamiętać, że umowa ubezpieczenia może wprowadzać modyfikacje zakresu odpowiedzialności (umowne wyłączenia ochrony). Możliwa jest więc sytuacja, w której właściciel pływalni będzie odpowiadał za szkodę, zaś zakład ubezpieczeń z uwagi na treść wyłączeń nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Powyższa sytuacja wynikać będzie z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Zatem nie ma ona wpływu na uprawnienie poszkodowanego do żądania naprawiania szkody. Oznacza to, iż szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczyciela poszkodowany może dochodzić bezpośrednio od sprawcy szkody – właściciela pływalni.

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej?

Osoba, która uległa wypadkowi ma prawo do wielu roszczeń (świadczeń pieniężnych). Zaliczamy do nich m.in.:

 1. Odszkodowanie – czyli zwrot kosztów związanych z wypadkiem. Do nich zaliczamy m.in.: koszty leczenia i rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego do szpitala, adaptacji mieszkania stosownie do zwiększonych (zmienionych) potrzeb poszkodowanego. Niektórzy nie wiedzą, że do tego rodzaju kosztów zaliczyć tez można te, które związane są z  przygotowaniem osoby poszkodowanej do wykonywania nowego zawodu);
 2. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ;
 3. Zwrot utraconych korzyści;
 4. Renta uzupełniająca;
 5. Jednorazowe odszkodowanie;
 6. Renta na zwiększone potrzeby (polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia).

Indywidualne Szkolne NNW

Pomimo rosnącej świadomości wśród Polaków, wielu rodziców wybierając szkolne ubezpieczenie NNW jest pewnych, że spełniają obowiązek wobec szkoły. Nic bardziej mylnego. Ani ubezpieczenie grupowe – oferowane przez szkołę, ani Indywidualne Szkolne NNW nie jest obowiązkowe i nie musimy do niego przystępować. Warto podkreślić, że indywidualne ubezpieczenie daje dziecku szerszą i przede wszystkim – realną ochronę w razie, gdy ucierpi w wyniku różnego typu zdarzeń.  

Indywidualne Szkolne NNW

Wszystkie dzieci rozwijają się poprzez ruch. To naturalna potrzeba każdego dziecka, dlatego nikogo nie powinna dziwić ich nadmierna  ruchliwość. Niestety często bywa tak, że rozpierająca dzieci energia zakończyć się może mniejszą lub większą kontuzją. A te najczęściej zdarzają się w szkole, w drodze na lekcje, na boisku, czy wreszcie na podwórku. Warto zatem posiadać odpowiednią ochronę w postaci ubezpieczenia, dzięki któremu możemy uzyskać finansowe środki na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy innych czynności związanych z powrotem do zdrowia.  

Szkolne NNW zazwyczaj rodzice kupują w szkołach jako ubezpieczenie grupowe

Większość nadal jest przekonana o tym, że wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe, dlatego bez żadnych pytań płacą za polisę na pierwszych szkolnych zebraniach z wychowawcą. Co prawda wychowawcy coraz częściej informują rodziców, że jest to tylko propozycją, ale w większość placówek nie podaje takiej informacji. Ubezpieczenie grupowe posiada zazwyczaj wąski zakres ochrony, suma a ubezpieczenia jest na tyle niska, że w razie wypadku nie zapewnia realnej ochrony naszemu dziecku. W związku z tym warto przemyśleć kwestię i zapewnić dziecku najlepszą ochronę ubezpieczeniową.  Popularność „grupówki” wiąże się również z jej ceną. Szkoły oferując szkolne NNW przedstawiają zazwyczaj ubezpieczenie za które należy zapłacić około 30 do 40 zł.

Indywidualne Szkolne NNW wybieraj z głową

Zanim zdecydujesz się indywidualnie ubezpieczyć dziecko  koniecznie zwróć uwagę na jego parametry. Od tego zależeć będzie ewentualne  odszkodowanie za wypadek lub wypłatę środków związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia 

Jest to maksymalna kwota jaką wypłaci ubezpieczyciel za rożnego  rodzaju (określone w OWU) wydarzenia. Od sumy ubezpieczenia zależy cena polisy, dlatego szkolne NNW oferowane  przez placówki są dość tanie (posiadają niską sumę ubezpieczenia). W przypadku ubezpieczenia NNW, sumy  są wyrażone procentowo. Im poważniejszy wypadek, tym ta wartość jest wyższa. Suma ubezpieczenia bezpośrednio przekłada się na wysokość otrzymanej rekompensaty.

Zakres ubezpieczenia 

Jedna z ważniejszych części polisy. To tutaj ubezpieczyciel zaznacza, za jakie wydarzenia bierze odpowiedzialność finansową. Jeśli chodzi  o Indywidualne Szkolne NNW zakres ubezpieczenia  to wypadek, wskutek którego nasze dziecko doznało urazów. Indywidualne Szkolne NNW może obejmować nie tylko zadośćuczynienie, ale także zwrot całości lub części kosztów za pobyt w szpitalu i rehabilitację.

Warunki ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – to części polisy, w której ubezpieczyciel opisuje szczegółowo wszelkie zdarzenie za które bierze finansową odpowiedzialność. Tur również  znajdują się wyłączenia umowy (czyli te wydarzenie które nie będą brane pod uwagę). Ponadto takie informacje jak definicje, wysokość sumy, zakres ochrony, podstawa prawna itp. znajdują się właśnie w tej części umowy. 

Młody piłkarz, młody karateka. Oni potrzebują szerszej ochrony

Tu również znajdują się zapisy dotyczące tak zwanych rozszerzeń. Co to takiego? Jeśli nasze dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z piłki nożnej czy karate – należy poinformować o tym zakład. Specjalne rozszerzenie, zapewni ochronę wówczas, gdy do wypadku dojdzie podczas uprawiania pozalekcyjnych sportów. 

 

Jak wygląda ubezpieczenie dla ratownika górskiego?

Niezależnie od pory roku ratownicy górscy (GOPR, TOPR), ratownicy WOPR oraz ratownicy medyczni czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Wypadki i inne niespodziewane zdarzenia występują zwłaszcza w wakacje i ferie zimowe. Jeśli chodzi o góry to zawsze trzeba być przygotowanym. GOPR-owcy dbają o nasze bezpieczeństwo. A kto dba o nich? Jak wygląda ubezpieczenie dla ratownika górskiego?

Jak zostać ratownikiem górskim?

Kochasz góry i jesteś gotów poświęcić swój czas, by nieść pomoc innym? Oprócz tego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Ratownikiem może zostać każdy bez względu na płeć,
 • Trzeba mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 35,
 • Najlepiej, gdy mieszka się na terenie działania Grupy i jest się osobą w pełni dyspozycyjną, posiada się dużą wiedzę z topografii gór z rejonu działania swojej Grupy GOPR,
 • Trzeba mieć opanowaną jazdę na nartach na poziomie kursu kwalifikacyjnego (poziom dawny P1),
 • Trzeba znać budowę i anatomię ciała ludzkiego i wiedzę z podstawowego (ok 10 godzin szkolenia) kursu pomocy przedlekarskiej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów można zostać ratownikiem kandydatem. Taki staż trwa 2 lata i nie może zostać skrócony. W trakcie jego trwania trzeba pełnić dyżury pod opieką doświadczonych ratowników (nie mniej niż 120 godzin rocznie) i brać udział w kursach doszkalających 2-3 dniowych. Staż kończy się kursem I stopnia, gdzie kandydat poznaje zasady ratownictwa górskiego, który kończy się bardzo trudnym egzaminem.

Koszty ratownictwa górskiego

Czy wiesz, że Polak, który ulegnie wypadkowi w naszych górach nie ponosi kosztów akcji ratunkowej itd. Polska jest wyjątkiem jeśli chodzi o brak opłat za udzieloną przez GOPR, TOPR pomoc w górach. W innych krajach za przeprowadzone działania ratunkowe wystawiane są rachunki, które potrafią być bardzo wysokie. Narciarze i turyści, którzy odwiedzają góry w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Francja, Austria, Włochy, Szwajcaria muszą wiedzieć, że za koszty ratownictwa będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Jak mówią eksperci SuperUbezpieczenia.pl koszty związane z interwencją ratowniczą za granicą mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Udzielenie pomocy na miejscu, akcja poszukiwawcza, zwiezienie ze stoku lub transport medyczny śmigłowcem oznacza bardzo duże konsekwencje finansowe. Warto więc przed wyjazdem w góry wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia zwrot kosztów leczenia i akcji ratowniczej. Polisa turystyczna powinna zawierać m.in.:

 • Ochronę assistance,
 • NNW,
 • OC,
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Skorzystaj z pomocy ekspertów SuperUbezpieczenia.pl, którzy znajdą dla Ciebie polisę, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Po więcej szczegółów zadzwoń 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl.

Jak wygląda ubezpieczenie dla ratownika górskiego?

Ratownicy GOPR, TOPR oraz ratownicy medyczni oraz WOPR podczas swojej pracy narażają swoje życie i zdrowie. Bardzo ważne jest więc, by wszyscy Ci którzy niosą nam pomoc znajdowali się pod kompleksową ochroną. Ubezpieczenie dla ratownika górskiego powinno zawierać m.in.:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratowniczych,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • Ochronę obejmującą ryzyko popełnienia błędu przez ratownika wykonującego swoje zadania, ratowanie życia, mogącego skutkować roszczeniem cywilnym,
 • Ochronę na wypadek doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu przez ratownika podczas akcji ratunkowej,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

Ochrona naszego życia i zdrowia w górach jest bardzo ważna. Zawód ratownika górskiego niesie za sobą duże ryzyka także dla samego ratownika. Osoba, która dba o nasze życie sama może ulec poważnemu wypadkowi lub może popełnić błąd, który będzie skutkował pozwem cywilnym. Ubezpieczenie dla ratownika górskiego powinno w swoim zakresie obejmować potencjalne zagrożenia i być dopasowane do indywidualnym potrzeb ratownika. 

 

Ubezpieczenie domu i mieszkania od ulewy

Ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni nas od finansowych skutków różnego rodzaju zdarzeń losowych.  Każdemu z nas może  przydarzyć się pożar, powódź czy pęknięcie rury, a straty z tego powodu mogą być bardzo dotkliwe. Ponieważ lato w tym roku nie rozpieszcza, a deszcze co rusz zamieniają ulice w rwące potoki, warto zwrócić uwagę na odpowiednią ochronę naszych lokali. Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy zapewni nam ochronę w razie, gdy woda zniszczy nasz dobytek.

Jak czytać Warunki Ogólne Umowy?

Brak zrozumienia podstawowych definicji są najczęstszą przyczyną rozczarowania, kiedy w wyniku różnych wydarzeń losowych  utracimy majątek bez możliwości uzyskania odszkodowania. Dlatego, przed podpisaniem ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy należy rozwiać wszelkie wątpliwości dokładnie zapoznając się zapisami warunków ogólnych umowy. Wart również wczytać się w definicje. Należy tu podkreślić, że definicje te mogą różnić się (w mniejszym lub większym stopniu) pomiędzy poszczególnymi towarzystwami. Szczególnie w przypadku zdarzeń losowych.

Definicje bardzo ważne - deszcz nawalny 

Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy zawiera zapisy opisujące poszczególne sytuacje. W słowniku terminów ubezpieczyciele najczęściej określają deszcz nawalny jako opad atmosferyczny o współczynniku natężenia wydajności co najmniej „4”, ustalanym przez placówki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli nasz dobytek zostanie zniszczony przez tego typu zdarzenie, najlepiej, gdy zostanie to potwierdzone przez IMiGW. Ubezpieczyciele dopuszczają również wypłatę odszkodowania bez wymaganych potwierdzeń Instytutu, oszacowując  straty na podstawie powstałych szkód.

Zalanie, podtopienie, powódź…

Wiele osób często myli pojęcia zalania i powodzi. W terminologii ubezpieczeniowej pomimo podobieństw, ubezpieczyciele wyraźnie je do siebie odróżniają.  Zalania więc oznaczają np. wydostanie się wody z instalacji kanalizacyjnej, pęknięcie rury czy też zalanie wodą pochodzącą z odpadów atmosferycznych. Podtopienie jest  lokalnym zalaniem terenów w wyniku dużych opadów deszczu, spływu wody po powierzchni gruntu lub przesiąkania wałów podczas powodzi. Z kolei powódź w terminologii ubezpieczeniowej oznacza  „zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód w korytach i zbiornikach wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek ulewy oraz spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych”. Oczywiście zwracamy uwagę na dokładne zapoznanie  się z terminologią przed podpisaniem umowy.

Od czego zależy cena polisy?

Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy pod względem ceny zależeć będzie od bardzo wielu czynników. Na wysokość składki wpływa przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, oraz lokalizacja. W kontekście problemu zalania nieruchomości ważną kwestią są tak zwane tereny zalewowe. Jeśli nasze mieszkanie lub dom znajdują się w dość ryzykownych dla ubezpieczycieli miejscach – wysokość składki może sporo wzrosnąć. Mieszkańcy terenów zalewowych  często napotykają na trudności z zawarciem umowy z TU. Zdarza się, że oferowane im stawki są znacząco wyższe niż standardowe polisy, bywa i tak, że  nie otrzymują zgody na wykupienie polisy. Ubezpieczenie mieszkania  dopasowujemy do swoich indywidualnych potrzeb i warunków w jakich mieszkamy.  Ubezpieczyć możemy nie tylko mury, ale też wyposażenie mieszkania (elementy stałe typu armatura łazienkowa czy parkiet), oraz ruchomości np.: meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w kontekście zalania

Jeśli mieszkamy w okolicach rzek i wałów przeciwpowodziowych, należy przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel weźmie odpowiedzialność finansową w sytuacji, kiedy wały  przesiąkną lub gdy zostaną przerwane.  Często tereny zabezpieczone wałami obciążone są niższą składką. Mieszkając z kolei na terenach nadmorskich koniecznie sprawdźmy czy zakład ubezpieczeń obejmie odpowiedzialnością skutki podniesienia się poziomu morskich wód.