Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

Dla większości z nas basen kojarzy się z aktywnie i beztrosko spędzonym czasem. Niestety czasami zdarzają się przykre sytuacje, kiedy z powodu różnych wydarzeń doznamy szkód w postaci utraty zdrowia. Na basenie bowiem nie trudno o pośliźnięcie się i upadek skutkującym bolesnym stłuczeniem, zwichnięciem, czy złamaniem kończyn. Czy należy nam się wówczas odszkodowanie? Jeśli tak -  to jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie? Oto kilka wskazówek.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na pływalni ponosi jej właściciel

Czyli osoba prowadząca, działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu pływalni klientom. Podstawę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Zgodnie z art. 415 k.c. osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Do powstania odpowiedzialności za szkodę niezbędne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, czyli zdarzenia, które polega  na zawinionym działaniu bądź zaniechaniu, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem.

 Poszkodowany udowadnia winę

Należy  pamiętać, że umowa ubezpieczenia może wprowadzać modyfikacje zakresu odpowiedzialności (umowne wyłączenia ochrony). Możliwa jest więc sytuacja, w której właściciel pływalni będzie odpowiadał za szkodę, zaś zakład ubezpieczeń z uwagi na treść wyłączeń nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Powyższa sytuacja wynikać będzie z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Zatem nie ma ona wpływu na uprawnienie poszkodowanego do żądania naprawiania szkody. Oznacza to, iż szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczyciela poszkodowany może dochodzić bezpośrednio od sprawcy szkody – właściciela pływalni.

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej?

Osoba, która uległa wypadkowi ma prawo do wielu roszczeń (świadczeń pieniężnych). Zaliczamy do nich m.in.:

  1. Odszkodowanie – czyli zwrot kosztów związanych z wypadkiem. Do nich zaliczamy m.in.: koszty leczenia i rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego do szpitala, adaptacji mieszkania stosownie do zwiększonych (zmienionych) potrzeb poszkodowanego. Niektórzy nie wiedzą, że do tego rodzaju kosztów zaliczyć tez można te, które związane są z  przygotowaniem osoby poszkodowanej do wykonywania nowego zawodu);
  2. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ;
  3. Zwrot utraconych korzyści;
  4. Renta uzupełniająca;
  5. Jednorazowe odszkodowanie;
  6. Renta na zwiększone potrzeby (polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia).

Indywidualne Szkolne NNW

Pomimo rosnącej świadomości wśród Polaków, wielu rodziców wybierając szkolne ubezpieczenie NNW jest pewnych, że spełniają obowiązek wobec szkoły. Nic bardziej mylnego. Ani ubezpieczenie grupowe – oferowane przez szkołę, ani Indywidualne Szkolne NNW nie jest obowiązkowe i nie musimy do niego przystępować. Warto podkreślić, że indywidualne ubezpieczenie daje dziecku szerszą i przede wszystkim – realną ochronę w razie, gdy ucierpi w wyniku różnego typu zdarzeń.  

Indywidualne Szkolne NNW

Wszystkie dzieci rozwijają się poprzez ruch. To naturalna potrzeba każdego dziecka, dlatego nikogo nie powinna dziwić ich nadmierna  ruchliwość. Niestety często bywa tak, że rozpierająca dzieci energia zakończyć się może mniejszą lub większą kontuzją. A te najczęściej zdarzają się w szkole, w drodze na lekcje, na boisku, czy wreszcie na podwórku. Warto zatem posiadać odpowiednią ochronę w postaci ubezpieczenia, dzięki któremu możemy uzyskać finansowe środki na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy innych czynności związanych z powrotem do zdrowia.  

Szkolne NNW zazwyczaj rodzice kupują w szkołach jako ubezpieczenie grupowe

Większość nadal jest przekonana o tym, że wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe, dlatego bez żadnych pytań płacą za polisę na pierwszych szkolnych zebraniach z wychowawcą. Co prawda wychowawcy coraz częściej informują rodziców, że jest to tylko propozycją, ale w większość placówek nie podaje takiej informacji. Ubezpieczenie grupowe posiada zazwyczaj wąski zakres ochrony, suma a ubezpieczenia jest na tyle niska, że w razie wypadku nie zapewnia realnej ochrony naszemu dziecku. W związku z tym warto przemyśleć kwestię i zapewnić dziecku najlepszą ochronę ubezpieczeniową.  Popularność „grupówki” wiąże się również z jej ceną. Szkoły oferując szkolne NNW przedstawiają zazwyczaj ubezpieczenie za które należy zapłacić około 30 do 40 zł.

Indywidualne Szkolne NNW wybieraj z głową

Zanim zdecydujesz się indywidualnie ubezpieczyć dziecko  koniecznie zwróć uwagę na jego parametry. Od tego zależeć będzie ewentualne  odszkodowanie za wypadek lub wypłatę środków związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia 

Jest to maksymalna kwota jaką wypłaci ubezpieczyciel za rożnego  rodzaju (określone w OWU) wydarzenia. Od sumy ubezpieczenia zależy cena polisy, dlatego szkolne NNW oferowane  przez placówki są dość tanie (posiadają niską sumę ubezpieczenia). W przypadku ubezpieczenia NNW, sumy  są wyrażone procentowo. Im poważniejszy wypadek, tym ta wartość jest wyższa. Suma ubezpieczenia bezpośrednio przekłada się na wysokość otrzymanej rekompensaty.

Zakres ubezpieczenia 

Jedna z ważniejszych części polisy. To tutaj ubezpieczyciel zaznacza, za jakie wydarzenia bierze odpowiedzialność finansową. Jeśli chodzi  o Indywidualne Szkolne NNW zakres ubezpieczenia  to wypadek, wskutek którego nasze dziecko doznało urazów. Indywidualne Szkolne NNW może obejmować nie tylko zadośćuczynienie, ale także zwrot całości lub części kosztów za pobyt w szpitalu i rehabilitację.

Warunki ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – to części polisy, w której ubezpieczyciel opisuje szczegółowo wszelkie zdarzenie za które bierze finansową odpowiedzialność. Tur również  znajdują się wyłączenia umowy (czyli te wydarzenie które nie będą brane pod uwagę). Ponadto takie informacje jak definicje, wysokość sumy, zakres ochrony, podstawa prawna itp. znajdują się właśnie w tej części umowy. 

Młody piłkarz, młody karateka. Oni potrzebują szerszej ochrony

Tu również znajdują się zapisy dotyczące tak zwanych rozszerzeń. Co to takiego? Jeśli nasze dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z piłki nożnej czy karate – należy poinformować o tym zakład. Specjalne rozszerzenie, zapewni ochronę wówczas, gdy do wypadku dojdzie podczas uprawiania pozalekcyjnych sportów. 

 

Ubezpieczenie taksówki

Przypadający na dzień 30 sierpnia dzień taksówkarza to argument do tego, żeby przypomnieć o tak zwanych ubezpieczeniach niestandardowych. W przypadku ubezpieczenia taksówki warto   poszukać firmy, która specjalizuje się w tego rodzaju ochronie.

Cena polisy samochodu typu TAXI będzie wyższa od kosztów ubezpieczenia auta prywatnego

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W tym względzie jedynym kryterium będzie zatem cena, jaką proponuje firma ubezpieczeniowa. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy taksówkarza, warto oprócz obowiązkowego ubezpieczenia wykupić dodatkowe, które uwzględni ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Wykup dodatkową ochronę związaną ze specyfiką Twojego zawodu

Wybierając Ubezpieczenie taksówki, należy wziąć pod uwagę dodatkową ochronę, która  związana jest ze specyfiką pracy. Taksówki są eksploatowane o wiele częściej niż samochody używane do celów prywatnych. Ryzyko więc wystąpienia szkód w postaci częstszych napraw, zbitych szyb lub nieszczęśliwych wypadków, w których poszkodowany będzie pasażer jest tu o wiele wyższe. W związku z tym oprócz obowiązkowego OC wykupić autocasco lub assistance. Assistance to szczególny rodzaj ubezpieczenia, które może być niezwykle przydatne dla kierowców taksówek. W praktyce oznacza to, że kierowca taksówki, który posiada takie ubezpieczenie może skorzystać nie tylko z porady prawnej w sporze z pasażerem, ale może  liczyć również na odholowanie pojazdów uczestniczących w wypadku lub uzyskać przydatne informacje dotyczące procedur związanych z likwidacją szkody na infolinii ubezpieczyciela. Oczywiście wszelkiego rodzaju usługi związane z ofertą uzależnione są od danego towarzystwa, dlatego warto przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie przejrzeć zakres ochrony.

Tu jednak należy zwrócić uwagę na to, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe wprowadzają ograniczenia dla taksówek. Według niektórych OWU ubezpieczenie taksówki w dodatkowym zakresie ubezpieczeń dobrowolnych bez uwzględnienia jego przeznaczenia, może skutkować brakiem odpowiedzialności przy szkodzie. Koniecznie więc zawierając umowę z zakładem ubezpieczeń informujemy, iż pojazd, którego polisa dotyczy przeznaczony jest do przewozu osób.

Co musisz wiedzieć o samochodzie zastępczym?

Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami w momencie, gdy to właśnie Ty jesteś sprawcą wypadku lub kolizji. Zastanawiałeś się nad tym, czy w ramach OC możesz skorzystać z samochodu zastępczego, gdy jesteś poszkodowanym?

Kiedy możesz liczyć na auto zastępcze?

Dla wielu osób korzystanie z samochodu jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Dojazdy do pracy, odbieranie dziecka z przedszkola, czy zakupy w markecie sprawiają, że coraz więcej czasu spędzamy w samochodzie. W związku z tym zwiększa się również prawdopodobieństwo kolizji lub wypadku.  Taka „przygoda” kończy się zazwyczaj odholowaniem do serwisu naprawczego.  Co zrobić w sytuacji, kiedy to TY zostałeś poszkodowany? Okazuje się, że jako właściciel samochodu uszkodzonego w wypadku możesz żądać zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego od ubezpieczyciela sprawcy.

Jakie koszty musi pokryć ubezpieczyciel?

Temat samochodu zastępczego z OC sprawcy przez pewien czas był „kością niezgody” pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeniowymi a poszkodowanymi. Całą sprawę wyjaśnia Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 05/11), który informuje, że ubezpieczyciel musi pokrywać celowo i ekonomicznie uzasadnione wydatki na wynajęcie samochodu zastępczego do podobnej klasy co samochód uszkodzony. Dodatkowo poszkodowany nie musi wyszukiwać najtańszej oferty wynajmu pojazdu na rynku, może wynająć samochód za przeciętną cenę rynkową.

Na temat samochodu zastępczego wypowiedziała się również Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawione wytyczne mówią, że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie lub zniszczenie auta niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na wynajem auta zastępczego.

Jak wygląda zwrot kosztów wynajmu?

Poszkodowany w wypadku ma możliwość do zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego z polisy OC sprawcy nawet wtedy, gdy np. z domu do pracy może dojeżdżać np. autobusem lub tramwajem. Nie można więc uzależniać refundacji kosztów najmu auta zastępczego oraz wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł korzystać ze środków komunikacji miejskiej.

W jakich sytuacjach nie można skorzystać z samochodu zastępczego?

Przypominamy, że nie w każdej sytuacji poszkodowany będzie mógł skorzystać automatycznie z samochodu zastępczego. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. Może zdarzyć się tak, że wypożyczenie samochodu zastępczego może zostać uznane za nieuzasadnione. Dzieje się tak, gdy np. korzystasz z samochodu tylko raz w tygodniu lub, gdy na co dzień poruszasz się innym pojazdem.

Wiele problemów pojawia się przy określeniu na ile samochód zastępczy może być udzielony. Samochód zastępczy  nie może być przyznawany tylko na czas naprawy auta, ale musi  również obejmować czas na badania techniczne i sprowadzenie ewentualnych części z zagranicy.

Samochód zastępczy z AC lub Assistance

Samochód zastępczy może się przydać również, gdy to Ty jesteś sprawcą szkody. Nie każde jednak ubezpieczenie AC daje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego. Warto więc przed podpisaniem umowy dokładnie czytać OWU. Znajdują się tam wszystkie informacje, które opisują jak wygląda skorzystanie z takiej opcji.

Znajdź już dziś polisę, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania i zapewnia Ci skorzystanie z samochodu zastępczego w różnych nieprzewidzianych przypadkach. Eksperci SuperUbezpieczenia.pl porównają dla Ciebie składki we wszystkich firmach. Zadzwoń pod numer 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl