Ubezpieczenie domu i mieszkania od ulewy

Ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni nas od finansowych skutków różnego rodzaju zdarzeń losowych.  Każdemu z nas może  przydarzyć się pożar, powódź czy pęknięcie rury, a straty z tego powodu mogą być bardzo dotkliwe. Ponieważ lato w tym roku nie rozpieszcza, a deszcze co rusz zamieniają ulice w rwące potoki, warto zwrócić uwagę na odpowiednią ochronę naszych lokali. Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy zapewni nam ochronę w razie, gdy woda zniszczy nasz dobytek.

Jak czytać Warunki Ogólne Umowy?

Brak zrozumienia podstawowych definicji są najczęstszą przyczyną rozczarowania, kiedy w wyniku różnych wydarzeń losowych  utracimy majątek bez możliwości uzyskania odszkodowania. Dlatego, przed podpisaniem ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy należy rozwiać wszelkie wątpliwości dokładnie zapoznając się zapisami warunków ogólnych umowy. Wart również wczytać się w definicje. Należy tu podkreślić, że definicje te mogą różnić się (w mniejszym lub większym stopniu) pomiędzy poszczególnymi towarzystwami. Szczególnie w przypadku zdarzeń losowych.

Definicje bardzo ważne - deszcz nawalny 

Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy zawiera zapisy opisujące poszczególne sytuacje. W słowniku terminów ubezpieczyciele najczęściej określają deszcz nawalny jako opad atmosferyczny o współczynniku natężenia wydajności co najmniej „4”, ustalanym przez placówki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli nasz dobytek zostanie zniszczony przez tego typu zdarzenie, najlepiej, gdy zostanie to potwierdzone przez IMiGW. Ubezpieczyciele dopuszczają również wypłatę odszkodowania bez wymaganych potwierdzeń Instytutu, oszacowując  straty na podstawie powstałych szkód.

Zalanie, podtopienie, powódź…

Wiele osób często myli pojęcia zalania i powodzi. W terminologii ubezpieczeniowej pomimo podobieństw, ubezpieczyciele wyraźnie je do siebie odróżniają.  Zalania więc oznaczają np. wydostanie się wody z instalacji kanalizacyjnej, pęknięcie rury czy też zalanie wodą pochodzącą z odpadów atmosferycznych. Podtopienie jest  lokalnym zalaniem terenów w wyniku dużych opadów deszczu, spływu wody po powierzchni gruntu lub przesiąkania wałów podczas powodzi. Z kolei powódź w terminologii ubezpieczeniowej oznacza  „zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód w korytach i zbiornikach wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek ulewy oraz spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych”. Oczywiście zwracamy uwagę na dokładne zapoznanie  się z terminologią przed podpisaniem umowy.

Od czego zależy cena polisy?

Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy pod względem ceny zależeć będzie od bardzo wielu czynników. Na wysokość składki wpływa przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, oraz lokalizacja. W kontekście problemu zalania nieruchomości ważną kwestią są tak zwane tereny zalewowe. Jeśli nasze mieszkanie lub dom znajdują się w dość ryzykownych dla ubezpieczycieli miejscach – wysokość składki może sporo wzrosnąć. Mieszkańcy terenów zalewowych  często napotykają na trudności z zawarciem umowy z TU. Zdarza się, że oferowane im stawki są znacząco wyższe niż standardowe polisy, bywa i tak, że  nie otrzymują zgody na wykupienie polisy. Ubezpieczenie mieszkania  dopasowujemy do swoich indywidualnych potrzeb i warunków w jakich mieszkamy.  Ubezpieczyć możemy nie tylko mury, ale też wyposażenie mieszkania (elementy stałe typu armatura łazienkowa czy parkiet), oraz ruchomości np.: meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w kontekście zalania

Jeśli mieszkamy w okolicach rzek i wałów przeciwpowodziowych, należy przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel weźmie odpowiedzialność finansową w sytuacji, kiedy wały  przesiąkną lub gdy zostaną przerwane.  Często tereny zabezpieczone wałami obciążone są niższą składką. Mieszkając z kolei na terenach nadmorskich koniecznie sprawdźmy czy zakład ubezpieczeń obejmie odpowiedzialnością skutki podniesienia się poziomu morskich wód. 

Jak wybrać dobre ubezpieczenie domu lub mieszkania?

 

Dom lub mieszkanie to dla wielu z nas prawdziwa oaza spokoju i miejsce, w którym przeżywamy wiele wspaniałym rodzinnych chwil. Mieszkanie daje nam poczucie bezpieczeństwa. A czy Ty dbasz o bezpieczeństwo swojego domu lub mieszkania? W tym artykule dowiesz się jak znaleźć kompleksowe ubezpieczenie mieszkania.

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl przypominają, że wybór polisy mieszkaniowej to trudne zadanie. Nigdy nie podejmuj decyzji pochopnie. Chodzi tu przecież o bezpieczeństwo Twoje i innych domowników. O czym pamiętać wybierając ubezpieczenie mieszkania?

Poznaj wszystkie pojęcia

Pamiętaj, że w umowie ubezpieczeniowej mogą pojawić się pojęcia, które nie do końca są zrozumiałe na wszystkich. Ich znajomość sprawi, że unikniemy nieporozumień w przyszłości, gdy dojdzie do szkody.

Mury, stałe elementy wyposażenia i ruchomości domowe. Co oznaczają te pojęcia?

Mury oznaczają mieszkanie, lokal i budynek, który ma być objęty ochroną ubezpieczeniową. Stałymi elementami wyposażenia jest wszystko co wchodzi w skład wyposażenia wnętrza. Są to elementy, które na stałe przytwierdzone są do lokalu. Mogą to być np.:

 • Instalacje i urządzenia wodnokanalizacyjne,
 • Instalacje grzewcze i elektryczne,
 • Wbudowane meble, meblościanki,
 • Zabudowa kuchenna, kominek,
 • Alarmy, drzwi wejściowe, okna, pokrycia ścian i sufitów, podłóg,
 • Instalacje przeciwpożarowe,

Czym są natomiast ruchomości domowe? Są to przede wszystkim sprzęty i rzeczy, które należą do ubezpieczonego. Do tego grona możemy zaliczyć np.:

 • Meble, dywany,
 • Sprzęt AGD i RTV i audio,
 • Sprzęt sportowy, turystyczny,
 • Laptopy, komputery, aparaty fotograficzne itp.,

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl przypominają, że przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać OWU. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwróć na sumę ubezpieczenia i zakres ochrony. Sprawdź czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje niespodziewane zdarzenia losowe, rabunek, kradzież, dewastację mienia. Dobierz zakres tylko taki zakres ochrony, który spełni Twoje oczekiwania.

Pamiętaj, by zapoznać się ze wszystkimi zapisami, które opisują za co Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Zdarzyć się może tak, że nie otrzymasz odszkodowania za np.,:

 • Szkodę, która powstała przez Twoje niedopatrzenie,
 • Nierozważne działanie,
 • Zaniechanie,
 • Rażące niedbalstwo,

Szukasz najlepsze ubezpieczenie mieszkania? Skontaktuj się z nami. SuperUbezpieczenia.pl od prawie 20 lat ubezpieczają mieszkania w całej Polsce. Skorzystaj z naszej pomocy. Doradzimy i odpowiemy na każde Twoje pytanie. Po więcej szczegółów zadzwoń 720 221 221.

Ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów

Bezsilność człowieka wobec natury widać szczególnie w okresie letnim, kiedy media donoszą o kolejnych tornadach, nawałnicach, czy wichurach. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów skutecznie pomoże nam usunąć dotkliwe straty, które powstają po nadejściu żywiołów.

W ostatnich latach anomalie pogodowe sprawiają, że o każdej porze roku nasze domu narażone są na zniszczenia. Niestety jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: gwałtowne zjawiska pogodowe będą występować coraz częściej i będą coraz intensywniejsze. Aby uniknąć tragicznych często skutków nawałnic przechodzących przez Polskę w okresie wakacji należy poosiadać odpowiednie ubezpieczenie, czyli narzędzie zabezpieczające nasze gospodarstwa domowe przed finansowymi konsekwencjami usunięcia szkód. Należy podkreślić, że skutki nawałnic nie tylko źle działają na budynki mieszkalne, ale również na przedmioty znajdujące się w środku tych budynków i przed nimi. Mogą to być uszkodzone samochody, linie energetyczne, budynki gospodarcze itd. Długie przerwy w dostawi prądu skutkować będą kolejnymi stratami.

Różne towarzystwa różne definicje

Ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów oferuje większość zakładów ubezpieczeń. Ryzyko wystąpienia anomalii pogodowych uwzględniają polisy, które chronią mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. Jednakże należy pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej interpretuje  zdarzenia losowe, inaczej też określa poszczególne rodzaje żywiołów. Mimo, iż w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy) opisane będzie słowo huragan, to pamiętamy, że to samo słowo będzie różnie interpretowane w różnych zakładach ubezpieczeń. Rozbieżność ta dotyczy prędkości wiatru, która mieści się w przedziałach od 13,9 m/s do 25 m/s. Uwaga: Jeśli wiatr, który wyrządził szkody, nie przekroczył prędkości podanej w definicji konkretnej, posiadanej przez nad polisy, uzyskanie odszkodowania może być znacznie trudniejsze lub wręcz niemożliwe. Dobrze jeśli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzi prędkość wiatru - postepowanie odszkodowawcze może przebiec wtedy szybciej. Jeśli nie mamy takiej możliwości, odszkodowanie dochodzi się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Informacje, które dotyczą  prędkości wiatru, uznanego już za huragan szczegółowo opisane są w warunkach ogólnych polisy.

Jaką kwotę otrzymamy w ramach odszkodowania?

To zależy na jaką sumę jesteśmy ubezpieczeni. Maksymalną sumę odszkodowania otrzymamy w przypadku kiedy nasza nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona. Tu również ważną kwestią jest sposób zawarcia umowy. Jeśli bowiem nasza umowa skonstruowana została według wartości odtworzeniowej, oznacza , że dom będzie wybudowany jak od podstaw biorąc pod uwagę całkowite jego odtworzenie. Jeśli natomiast umowa zawiera klauzulę wartości rzeczywistej – wysokość odszkodowania pomniejszona będzie o jego zużycie techniczne.


Co należy robić po zniszczeniu domu?

Zapobiegaj dalszym zniszczeniom! Po pierwsze nasze działania skierowane powinny być na ratowanie życia i zdrowia naszego, oraz naszych współlokatorów. Należy również ratować wszystko, co pozostało nam z naszego dobytku, zapobiegając dalszym zniszczeniom. Należy pamiętać, że koszt działań zapobiegawczych okrywa nam ubezpieczyciel Kodeks cywilny zapewnia nas bowiem, że: „Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego". Jeśli zwiększymy rozmiar szkody przez nasze zaniedbanie, ubezpieczyciel będzie mógł wówczas podnieść zarzut braku związku części strat ze szkodą albo też odmówić wypłaty odszkodowania. Stąd też w przypadku zerwania dachu budynku należy przenieść wszystkie ruchomości bezpośrednio narażone na oddziaływanie deszczu do innych budynków bądź pomieszczeń, w których takie ryzyko nie występuje.

Dokumentuj wszystkie działania

Na każdym etapie, tuż po katastrofie, w trakcie i po, a także podczas wykonywania prac, które zapobiegają dalszym stratom, nagrywaj filmiki i wykonuj zdjęcia, zapisuj. Im więcej dowodów i szczegółów wydarzeń tym krótsza i szybsza będzie droga do uzyskania stosownego odszkodowania.

Sprawdź w OWU w jaki sposób zgłaszać szkodę

Jeśli Twoja polisa również uległa zniszczeniu, postaraj się skontaktować z towarzystwem, z którym podpisywałeś umowę. W przypadku dodatkowych pytań, problemów ze zgłoszeniem szkody - zadzwoń 720 221 221. Nasi eksperci służą pomocą!

 

 

Ubezpieczenie domu - obowiązki właściciela


Wybudowałeś swój wymarzony dom, masz syna i posadziłeś drzewo? Pamiętaj, że Twoja rola się nie kończy. Stając się właścicielem domu masz obowiązki, które powinieneś spełnić. Bezpieczeństwo to podstawa. Nie chodzi tu tylko o kompleksowe ubezpieczenie. Każdy właściciel musi pamiętać o dbaniu o stan techniczny domu oraz wykonywać niezbędne przeglądy. W tym artykule powiemy Wam jakie obowiązki spadają na właściciela domu.

Pamiętaj o przeglądach

Głównym obowiązkiem właściciela domu jest dbanie o właściwy stan techniczny budynku. Wszystko określa art. 64 prawa budowlanego. Są tam określone takie wytyczne dotyczące przeprowadzania co najmniej raz w roku, kontroli stanu technicznego:  

 •   Instalacji gazowej
 • Przeglądów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne)
 •  Raz na 5 lat-generalny przegląd stanu technicznego budynku i instalacji

 

 

Zadbaj o ubezpieczenie

O ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków naszego domu powinna zadbać odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa. To właśnie w przypadku np. kradzieży zostanie wypłacone nam odszkodowanie za powstałe szkody. Wybierając ubezpieczenie zwracamy głównie uwagę na zakres ochrony i sumy ubezpieczeniowe oraz na górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pamiętaj, żeby dokładnie czytać OWU, by w przyszłości nie być zdziwionym, że ubezpieczyciel nie chce nam wypłacić pieniędzy. OWU jako dokument powinien być przeczytany przez właściciela bardzo dokładnie. W końcu chodzi o zapewnienie ochrony naszemu domowi. Zatem sprawdzajmy dokładnie co podpisujemy.

Co może od nas wymagać ubezpieczyciel?

W każdej umowie ubezpieczeniowej TU nakłada na nas pewne obowiązki, które musimy spełnić. Niewywiązanie się z nich może skutkować niepełnym lub całkowitym brakiem wypłaty odszkodowania. Głównymi obowiązkami są:

 • Zachowanie ostrożności- nie oddawanie kluczy osobom trzecim
 • Właściwa eksploatacja- w domu korzystaj ze sprzętów zgodnie z instrukcją i ich przeznaczeniem
 • Pamiętać o przeglądach i konserwacji domu
 • Zakaz przechowywania drewna, trocin i innych materiałów łatwopalnych na poddaszu w pobliżu przewodu kominowego
 •  Używanie uszkodzonego pieca
 • Urządzanie wędzarni w domu lub pomieszczeniu łatwopalnym
 • Dokonywanie remontów i poprawek urządzeń gazowych bez pozwolenia
 • Używanie pieca gazowego bez atestu
 • Dodatkowo ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy może Cię prosić o listę przedmiotów o znacznej wartości (np. antyków powyżej 10 tysięcy złotych).

 

 

 

 

 

 

 

      Zabezpiecz swoje mienie

      Chcąc ubezpieczyć swój dom, ubezpieczyciel wymaga byśmy zadbali o dobre zabezpieczenie swojego mienia. Wymogi dotyczą przede wszystkich zabezpieczeń od kradzieży. Zwykle w OWU są zapiski dotyczące:

 •   Drzwi z zamkami
 •  Okna w dobrym stanie technicznym
 •  Zabezpieczone otwory prowadzące do domu
 •  Pamiętajmy, by okna i drzwi posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty
 •  Posiadanie dodatkowych zabezpieczeń (np. alarmy) będzie dodatkowym plusem

 

Ratuj swoje mienie

Jeżeli zdarzy się tak, że nasz dom ulega zniszczeniu na „na naszych oczach” to jesteśmy zobowiązani ratować mienie i ograniczyć szkody. Przykładowym działaniem może być:

·         Odcięcie dopływu wody (w przypadku zalania)

·         Zabezpieczyć mienie, wezwać ochronę, policję (w przypadku kradzieży)

·         Wezwać straż pożarną (w przypadku pożaru)

·         Zabezpieczyć osoby ranne w wyniku powstania szkody

Chcesz zlikwidować szkodę? Pamiętaj o dokumentach

Jeżeli Twój dom uległ zniszczeniu i chcesz ubiegać się o odszkodowanie to pamiętaj, że ubezpieczyciel będzie chciał od Ciebie przedstawienie stosownych dokumentów. W momencie wypełniania zgłoszenia szkody będziesz musiał doprecyzować co uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

Podpowiedzieliśmy Tobie o Twoich obowiązkach względem domu i ubezpieczyciela. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Spełnienie wszystkich wytycznych jest niezbędne, by w razie niespodziewanego zdarzenia móc liczyć na odszkodowanie.  Dla przypomnienia pamiętaj o tym by kontrolować instalacje gazowe, przewody kominowe, instalacje elektryczne.