Taryfikator mandatów 2017

W 2017 roku w życie wejdzie surowszy taryfikator mandatów. W poniższym artykule opisane są wysokości mandatów karnych, które kierowca może otrzymać za wybrane przewinienia w 2017 r.

Od nowego roku  w życie ma wejść nowy taryfikator mandatów. Jakie zmiany czekają kierowców? Czy wzrosną kary za wykroczenia drogowe? Jeśli tak, to o ile? Jakie zachowania kierowców będą surowo karane? Jak podaje MSWiA trwają obecnie prace nad nowym rozporządzeniem, które ma zracjonalizować kary za poszczególne wykroczenia drogowe. Ministerstwo zamierzać skupić się na liczbach punktów karnych przypisanych do konkretnych wykroczeń. Zmianie nie ulegną stawki mandatów karnych. Nowością w przepisach będzie karanie kierowców, którzy ponownie zostaną przyłapani na jeździe na „podwójnym gazie”. 

 

W propozycji urzędników, taryfikator obejmować będzie również nowe wykroczenia takie jak m.in.: jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych lub chodniku (5 punktów karnych); naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas , aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do tramwaju, autobusu lub na chodnik (3 punkty karne); czy niestosowanie się do znaków zakazu postoju lub zatrzymania pojazdu (za które dostać możemy 1 punkt karny).

  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 1. Od 6–10 km/h do 50 i 1 pkt karny;
 2. Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karnych;
 3. Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karnych;
 4. Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych;
 5. Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych;
 6. Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych;
 7. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł;
 8. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł;
 9. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł.

Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu

 1. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić – od 200 do 400 zł;
 2. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 zł;
 3. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł;
 4. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł;
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 1. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 z;
 2. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł;
 3. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł;
 4. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze  zabudowanym – 100 zł;
 5. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł.

Używanie świateł zewnętrznych

 1. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
 2. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
 3. Jazda bez wymaganych światełpojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
 4. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby –200 zł
 5. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widocznościod 150 do 300 zł
 6. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami –200 zł
 7. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych –100 zł
 8. Używanie „szperacza” podczas jazdy –100 zł

Zmiany w taryfikatorze mandatów od 2017 roku

 

Od 1 stycznia 2017 roku ma obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce zaostrzyć kary i wprowadzić kilka nowych wykroczeń. Sprawdź szczegóły.

Wyższe kary dla recydywistów

Najnowsze zmiany mają dotyczyć recydywistów, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Według „Rzeczpospolitej” za kierowanie w stanie nietrzeźwości i z zakazem prowadzenia pojazdów, kierowca będzie karany dodatkowymi 10 punktami karnymi.

Kary za spowodowanie zagrożenia

6 punktów karnych. Tyle może trafić na konto kierowcy, który spowoduje zagrożenie poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu. Kary zostaną zaostrzone dla tych, którzy nieprawidłowo zachowują się wobec niechronionych użytkowników ruchu.

W taryfikatorze pojawia się nowe wykroczenia. Są to:

 • Jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych lub chodniku (5 punktów karnych)
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas , aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do tramwaju, autobusu lub na chodnik (3 punkty karne)
 • Niestosowanie się do znaków zakazu postoju lub zatrzymania pojazdu (1 punkt karny)

Zmiany w taryfikatorze nie ominą również motocyklistów. Za korzystanie z kasku, który nie spełnia określonych warunków grożą 4 punkty karne. Na 7 punktów karnych mogą liczyć wszyscy kierowcy, którzy będą posługiwać się kartami parkingowymi, gdy nie mają takich uprawnień.

Jak zwykle nowe zmiany mają poprawić bezpieczeństwo. A jak Wy ocenianie nowe zmiany?

Źródło: www.motoryzacja.interia.pl