Ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów

Bezsilność człowieka wobec natury widać szczególnie w okresie letnim, kiedy media donoszą o kolejnych tornadach, nawałnicach, czy wichurach. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów skutecznie pomoże nam usunąć dotkliwe straty, które powstają po nadejściu żywiołów.

W ostatnich latach anomalie pogodowe sprawiają, że o każdej porze roku nasze domu narażone są na zniszczenia. Niestety jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: gwałtowne zjawiska pogodowe będą występować coraz częściej i będą coraz intensywniejsze. Aby uniknąć tragicznych często skutków nawałnic przechodzących przez Polskę w okresie wakacji należy poosiadać odpowiednie ubezpieczenie, czyli narzędzie zabezpieczające nasze gospodarstwa domowe przed finansowymi konsekwencjami usunięcia szkód. Należy podkreślić, że skutki nawałnic nie tylko źle działają na budynki mieszkalne, ale również na przedmioty znajdujące się w środku tych budynków i przed nimi. Mogą to być uszkodzone samochody, linie energetyczne, budynki gospodarcze itd. Długie przerwy w dostawi prądu skutkować będą kolejnymi stratami.

Różne towarzystwa różne definicje

Ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i huraganów oferuje większość zakładów ubezpieczeń. Ryzyko wystąpienia anomalii pogodowych uwzględniają polisy, które chronią mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. Jednakże należy pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej interpretuje  zdarzenia losowe, inaczej też określa poszczególne rodzaje żywiołów. Mimo, iż w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy) opisane będzie słowo huragan, to pamiętamy, że to samo słowo będzie różnie interpretowane w różnych zakładach ubezpieczeń. Rozbieżność ta dotyczy prędkości wiatru, która mieści się w przedziałach od 13,9 m/s do 25 m/s. Uwaga: Jeśli wiatr, który wyrządził szkody, nie przekroczył prędkości podanej w definicji konkretnej, posiadanej przez nad polisy, uzyskanie odszkodowania może być znacznie trudniejsze lub wręcz niemożliwe. Dobrze jeśli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzi prędkość wiatru - postepowanie odszkodowawcze może przebiec wtedy szybciej. Jeśli nie mamy takiej możliwości, odszkodowanie dochodzi się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Informacje, które dotyczą  prędkości wiatru, uznanego już za huragan szczegółowo opisane są w warunkach ogólnych polisy.

Jaką kwotę otrzymamy w ramach odszkodowania?

To zależy na jaką sumę jesteśmy ubezpieczeni. Maksymalną sumę odszkodowania otrzymamy w przypadku kiedy nasza nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona. Tu również ważną kwestią jest sposób zawarcia umowy. Jeśli bowiem nasza umowa skonstruowana została według wartości odtworzeniowej, oznacza , że dom będzie wybudowany jak od podstaw biorąc pod uwagę całkowite jego odtworzenie. Jeśli natomiast umowa zawiera klauzulę wartości rzeczywistej – wysokość odszkodowania pomniejszona będzie o jego zużycie techniczne.


Co należy robić po zniszczeniu domu?

Zapobiegaj dalszym zniszczeniom! Po pierwsze nasze działania skierowane powinny być na ratowanie życia i zdrowia naszego, oraz naszych współlokatorów. Należy również ratować wszystko, co pozostało nam z naszego dobytku, zapobiegając dalszym zniszczeniom. Należy pamiętać, że koszt działań zapobiegawczych okrywa nam ubezpieczyciel Kodeks cywilny zapewnia nas bowiem, że: „Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego". Jeśli zwiększymy rozmiar szkody przez nasze zaniedbanie, ubezpieczyciel będzie mógł wówczas podnieść zarzut braku związku części strat ze szkodą albo też odmówić wypłaty odszkodowania. Stąd też w przypadku zerwania dachu budynku należy przenieść wszystkie ruchomości bezpośrednio narażone na oddziaływanie deszczu do innych budynków bądź pomieszczeń, w których takie ryzyko nie występuje.

Dokumentuj wszystkie działania

Na każdym etapie, tuż po katastrofie, w trakcie i po, a także podczas wykonywania prac, które zapobiegają dalszym stratom, nagrywaj filmiki i wykonuj zdjęcia, zapisuj. Im więcej dowodów i szczegółów wydarzeń tym krótsza i szybsza będzie droga do uzyskania stosownego odszkodowania.

Sprawdź w OWU w jaki sposób zgłaszać szkodę

Jeśli Twoja polisa również uległa zniszczeniu, postaraj się skontaktować z towarzystwem, z którym podpisywałeś umowę. W przypadku dodatkowych pytań, problemów ze zgłoszeniem szkody - zadzwoń 720 221 221. Nasi eksperci służą pomocą!